NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ TŘÍD - analýzy výsledků a výsledky testování našich žáků

Celé zprávy CEFRS k národnímu testování tříd najdete v přiložených pdf. souborech.
Výsledky našich žáků v českém jazyce a matematice se řadí mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky ve znalosti angličtiny jsou v pátém ročníku na úrovni znalostí žáků devátých ročníků a výše. Nejvyšší dosažená znalost angličtiny byla zatím na úrovni B2.

Ocenění společnosti Scio