5. třída

Týdenní plán 9.-13.3.2020

Český jazyk Druhy číslovek, skloňování číslovek tři, čtyři.
psaní složených číslovek. Homonyma.
Pravopis předložek s a z.
Vypisování složenky - poštovní poukázky.
Matematika Vývojový diagram, triáda - různé pravidelnosti v číslech a vztazích mezi nimi.
Pravděpodobnost a náhoda - situace založené na náhodě, pravděpodobný vývoj situace.
Anglický jazyk Tematický plán viz email od paní Radmily Zimové.
Přírodověda Prezentace referátů - ptáci žijící v blízkosti lidských obydlí.
Nezvaní x zvaní hosté v našem domě.
Vlastivěda Národní obrození
Naděje svobody - revoluční rok 1848
Hlavní město Praha
Pomůcky
Akce a informace 18.3. divadlo Minor - Zátopek
20.3. Matematický klokan
23.3. projektový den - Vynášení Morany
1.4. Velikonoční tvořivá dílna- odpoledne pro rodiče a děti. Více informací obdržíte e-mailem.

Aktuality

Datum Aktualita

Aktuality