5. třída

Týdenní plán 9.-13.12.2019

Český jazyk Druhy přídavných jmen a jejich vzory, přídavná jména tvrdá, přivlastňovací, i/y v koncovkách tvarů přídavných jmen.
Matematika Objem, povrch - jednotky délky, obsahu a objemu. Trojboký hranol, čtyřboký jehlan.

10.12. desetiminutovka - část, zlomek, desetinné číslo
Anglický jazyk Tematický plán viz email od paní Radmily Zimové.
Přírodověda Prezentace referátů - hospodářská zvířata
Žijeme v propojeném světe - globalizace
Vlastivěda Kraje ČR
Vzdělávání v českých zemích - Jan Amos Komenský
Doba osvícenská - Marie Terezie
Pomůcky
Akce a informace 18.12. vánoční vystoupení v kostele v Uhříněvsi od 17,00 hodin

Aktuality

Datum Aktualita

Aktuality