5. třída

TÝDENNÍ PLÁN 

Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Přírodověda
Vlastivěda
Pomůcky
Akce a informace1.9.2022 Divadelní představení od 10:00 hod.
Pokud půjde Vaše dítě před obědem domů, nezapomeňte to prosím nahlásit v jídelně na 606 541 712 a třídnímu učiteli.

Aktuality

DatumAktualita
5. třída
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
PoČJČJMAJ
Radka
AJ
Radka
oběd 13:15
ÚtČJMVLAJ native speaker+Radkaoběd 12:55
StČJMČJAJ
Radka
TV halaoběd 13:15
ČtČJMČSP/My SpaceHVAJ native speaker+Radkaoběd 12:55
ČJTVVVVVICToběd 12:55

Aktuality