5. třída

TÝDENNÍ PLÁN LIŠČÍ ROTY
18. - 22.10. 2021

Český jazyk Stavba slova, Slovotvorba - slovotvorný základ, slovotvorný prostředek. Opakování psaní párových souhlásek a skupin bě/bje, pě, vě/vje a nově skupin mě/mně.

Společné čtení - (Ne)obyčejný kluk
Matematika Násobení a dělení - algoritmus písemného dělení dvouciferným číslem. Převody jednotek času, délky. Řešení úloh v různých prostředích.

čtvrtek 21.10. slovní úlohy na převod jednotek času, délky.
Anglický jazyk Tematický plán viz email od paní Radmily Zimové.
Přírodověda Člověk dobývá Vesmír, hvězdy a souhvězdí, Měsíc.
Vlastivěda Práce s mapou - pohoří České republiky + nejvyšší hora, slepá mapa ČR. Zadání projektu - Proveď Augusta krajem.
Pomůcky
Akce a informace

Aktuality

Datum Aktualita
5. třída
Honza
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
Po ČJ M VL AJ
Radka
AJ
Radka
ICT
Michal
oběd 13:45
Út ČJ M AJ
Radka + Native speaker
HV
Dáša
ČJ-My Space oběd 12:55
St ČJ M VL AJ
Radka
TV oběd 13:15
Čt ČJ M AJ
Raka + Native speaker
ČJ ČSP oběd 12:55
ČJ VV VV TV oběd 12:55

Aktuality