4. třída

Týdenní plán 14.-18.12.2020


Budˇ chytrý jako liška!


Český jazyk Vzory podstatných jmen rodu ženského, cvičení na používání pravopisu. Podstatná jména rodu ženského rodu ve tvaru 7. p. množného čísla - koncovky -ami, -emi, -mi. Procvičování skloňování podstatných jmen rodu středního.

České vánoční a předvánoční zvyky.
společné čtení knihy - Příšerná teta.

16. 12. diktát - koncovky podstatných jmen rodu středního, ženského.
Matematika Celá čísla - schodiště, krokování
čtení a zapisování římských číslic
rovnice II - přepis rovnic do různých prostředí, řešení rovnic a soustavy rovnic.
rovinné útvary - kolmost, rovnoběžnost

14. 12. desetiminutovka - zápis zlomku, znázorni obrázkem 1/2,...., kolik minut je 1/3 z hodiny, dělení jednomístným číslem, slovní úloha.
Anglický jazyk Tematický plán viz email od paní Radmily Zimové.
Přírodověda Zkoumáme vodu, když se řekne voda, voda a její vlastnosti, měření objemu, význam vody, voda a vzduch.
Vlastivěda Vodstvo ČR, práce s mapou
Pomůcky
Akce liščí vánoční besídka 18. nebo 22. 12. s předáním dárečků, ochutnávka cukroví, vánoční zvyky.

Aktuality

Datum Aktualita
4. třída
Honza K
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
Po ČJ M AJ
Radka
TV hala My Space / ICT
Út ČJ M AJ
Radka + NS
VL HV Dáša B.
St ČJ M AJ
Radka
ČJ TV
Čt ČJ M AJ
Radka + NS
ČJ ČSP
ČJ VV VV

Aktuality