4. třída Ježci

Týdenní plán 


4.9. - 8.9. 2023


Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Přírodověda
Vlastivěda
Pomůcky
Akce

Aktuality

DatumAktualita
4. třída
Nicole
1
8.30-9.15
2
9.25-10.10
3
10.25-11.10
4
11.20-12.05
5
12.15-13.00
6
13.00-13.45
PoČJČJMAJTV
ÚtMČJVLAJ + Native speakerICT
StAJMČJHVTV
ČtČJMAJ + Native speakerČSP
ČJVLVVVVČJ

Aktuality