4. třída

Týdenní plán 


Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Přírodověda
Vlastivěda|Opakování učiva o České republice
Pomůcky
Akce1.9.2022 Divadelní představení od 10:00 hod.
Pokud půjde Vaše dítě před obědem domů, nezapomeňte to prosím nahlásit v jídelně na 606 541 712 a třídnímu učiteli.

Aktuality

DatumAktualita
4. třída
Dáša B.
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
PoČJMAJ RadkaČJ SCIOHVoběd 12:30!
ÚtČJMAJ Radka + Native speakerICToběd 13:15
StČJMAJ RadkaČSPTV halaoběd 12:55
ČtČJMČJ čtení v 5. tříděAJ Radka + Native speakerVLoběd 12:55
ČJVLVVVVTV venkuoběd 12:55

Aktuality