4. třída

Týdenní plán 15.-19.6.2020Český jazyk Opakování a procvičování učiva 4. třídy.
Kontrolní diktát a doplňovací cvičení obsahující co nejvíce učiva 4. ročníku.
Intonace v mluveném projevu - práce v PS.
Čtení Trosečníků-25. a 26. kapitola
Matematika Opakování a procvičování učiva 4. ročníku, krátký souhrnný test: početní operace do 10 000, zlomky, rovnice, slovní úloha
Anglický jazyk Týdenní plán výuky vám sdělí paní Radmila Zimová
Přírodověda Instalace naučné stezky.
Stavba hráze.
Vlastivěda Lucemburkové na českém trůně - stručný přehled.
Kontrolní opakovací test od příchodu Slovanů do posledních Přemyslovců - časová představa o posloupnosti událostí, letopočty, jména
Pomůcky Během týdne prosím, aby děti přinášely své čtenářské deníky ke kontrole a prezentaci.
Učebnice, PS a sešity z ČJ, M, Př a VL, Trosečníci z Vlaštovky .
Vybavený penál, pravítko, kružítko, lepidlo, nůžky.
Oblečení na ven podle počasí.
Akce Více akční v tuto chvíli být snad ani nemůžeme :-)

Aktuality

Datum Aktualita

Aktuality