4. třída

Týdenní plán 16.-20.12.2019
Český jazyk Vzory podstatných jmen rodu ženského - psaní koncovek.
Diktát zahrnující mj. koncovky podst. jmen rodu středního a ženského + psaní i/y po obojetných souhláskách, velká písmena - ve čtvrtek
Společné čtení Trosečníci z Vlaštovky, pracovní list ke knize.

Otevíráme adventní kalendář a pátráme po uneseném Ježíškovi. Podaří se nám
zachránit Vánoce?
Matematika Písemné násobení dvojciferným číslem.

Malý a něžný opakovací test ze zlomků - ve středu (zápis zlomku, složení celku z částí, vybarvení odpovídající části celku)

Geometrie - rovnoběžky, kolmice
Anglický jazyk Týdenní plán výuky anglického jazyka zasílá e-mailem rodičům přímo vyučující, paní Radmila Zimová
Přírodověda Prezentace referátů

Živočichové v zimě
Vlastivěda Česká republika - vodstvo: řeky, přehrady - práce s mapou a slepou mapou, upevňování pojmů ústí, soutok, přítok, úmoří, povodí
Pomůcky Vybavený penál (včetně nůžek), na matematiku pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko,kalkulačka. Flétna, kytara, violoncello - každý den v tomto týdnu, děkuji
Akce 10.12. vystoupení dětí, které navštěvují Streetdance, v 17 hodin v Ževičkách

18.12. vánoční vystoupení v kostele v Uhříněvsi - od 17 hodin

Aktuality

Datum Aktualita

Aktuality