2. třída


TÝDENNÍ PLÁN 9. - 13.12.2019

Český jazyk
JV (jazyková v.) - Procvičování: Psaní u/ú/ů ve slovech. Souhlásky tvrdé. Ve středu diktát (psaní celých vět). Nové učivo: Souhlásky měkké.
PS (psaní) - Nácvik: S, Š, L, D (písanka s. 35-36).
LV (literární v.) - Nácvik hlasitého čtení + čtení s porozuměním + práce s textem (čteme z knihy D.Krolupperové Josífkův pekelný týden).
Matematika
Nové učivo: Sčítání v oboru čísel 0 - 100 po desítkách. Odečítání v oboru čísel 0 - 100 po desítkách.
Připomínám, že každé úterý probíhá výuka MA po celou hodinu v angličtině s rodilým mluvčím (Lisa z V.Británie, já a paní asistentka vypomáháme).
Angličtina
Key vocabulary: House vocabulary. Rewiew: Clothes.
Key grammar: Where’ s...? Where are...? There’ s...There isn’ t... Possessive pronouns: Mine/ Yours
Activity: Writing. Listening. Reading. Spelling the alphabet.Composing the words.
Připomínám, že každé úterý probíhá výuka AJ s rodilým mluvčím (Lisa z V.Británie).
Prvouka
Nové učivo: Moje rodina (užší a širší rodina, názvy členů rodiny, fuknce rodiny, práva a povinnosti v rodině, rodinný "strom").
Pomůcky
Vybavený penál, stíratelná psací tabulka + fix, podložka na VV, zástěrka na pracovní a výtvarné činnosti, flétna

Aktuality

Domácí úkoly:
- každý den 10-15 min. hlasitého čtení dle vlastního výběru
- z PO na ST: MA, Pracovní sešit s. 29/ cv. 1.
- ze ST na PÁ: ČJ, Pracovní sešit s. 30/ cv. 9.
Co nás čeká před Vánoci:

12.12. Vánoční divadlo pro 1. a 2. ročník - od 9.30

18.12. Vánoční besídka - v kostele v Uhříněvsi od 17.00

rozvrh 2. třída

Aktuality