2. třída


Týdenní plán 25.-28.1.2021

Vážení rodiče,
při pololetním hodnocení jsem se zamýšlela nad každým žákem, i nad tím kolik úsilí a snahy ho stojí, docílit potřebných výsledků. Velice si vážím dětské snahy a píle, i když má výsledek tak trochu odřené uši. Domnívám se, že v těchto případech je třeba: děti pozitivně motivovat a nezranit. Proto krom vysvědčení dostávají slovní hodnocení. Zde je popsáno vše, co se nevejde do číselné škály známek. Žádám vás, připravte si doma slavnostní chvíli k jeho čtení :)
Vysvědčení spolu s hodnocením budu předávat ve čtvrtek 3. vyučovací hodinu. V pátek jsou pololetní prázdniny.
Od středy budou děti potřebovat pracovní sešit 2 z ČJ. Ke společnému čtení ve druhém pololetí hromadně objednám knihu, aby pro vás byla cena výhodnější. Na konci roku si ji děti odnesou domů.

Co budeme probírat?
MATEMATIKA: odčítání s přechodem desítek
ČESKÝ JAZYK: stále opakujeme tvrdé a měkké skupiny slov (i/y) a skupiny dě, tě, ně
PRVOUKA: téma – Co je uvnitř těla?
DÚ: z PO na STŘ/MATEMATIKA: PS. str. 10/cv.8,9 a 10.
DÚ: z ÚT na ČT/ČESKÝ JAZYK: uč. str. 67/cv.17. Vypracuj do sešitu ČJ.
Podrobnější popis je uveden níže:
• Český jazyk:
-Tvrdé a měkké skupiny slov (i/y)
-Skupiny dě, tě, ně
-Čtení s porozuměním z učebnice i čítanky
-Učebnice str.65,66,67. Pracovní sešit str.: 43. Písanka 2 str.5 :)

• Matematika:
-Sčítání s přechodem desítek - opakování
-Odčítání s přechodem desítek
-Učebnice str.: 46. Pracovní sešit 2 str.: 9,10,11 :)

• Anglický jazyk:
-dle komunikace s paní učitelkou R. Zimovou :)

• Prvouka:
Téma: – Co je uvnitř těla?
Učebnice str.: 38,39. PS str.24,25

• VV: "Lidské tělo" – v návaznosti na výuku v Prvouce, společná práce - pokračování

:• ČSP: "Lidské tělo" – v návaznosti na výuku v Prvouce, společná práce - pokračování. Vyrábění učebních pomůcek.

• Tělesná výchova: vycházky do přírody a překonávání různých překážek :)

DOMÁCÍ ÚKOLY
DÚ: z PO na STŘ/MATEMATIKA: PS. str. 10/cv.8,9 a 10.
DÚ: z ÚT na ČT/ČESKÝ JAZYK: uč. str. 67/cv.17. Vypracuj do sešitu ČJ.

Rozvrh hodin

2. třída
Dáša S.
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
Po M ČJ PRV TV AJ
Radka
Út ČJ AJ
Radka + NS
ČSP-CLIL
DS + NS
VV
St M ČJ ČJ HV
Dáša B.
TV hala
Čt M ČJ ČJ PRV-CLIL
DS+NS
M ČJ AJ
Radka
ČJ

Aktuality