2. třída


TÝDENNÍ PLÁN 18. - 22. 10. 2021

Druhy vět – procvičování formou her
Opakování: řazení slov podle abecedy, pravopis vlastních jmen
Slovo, význam slova
Slova nadřazená a podřazená
Mezipředmětové vztahy: prvouka – Praha, památky
Čtení s porozuměním
Dílna čtení: prostředí, v kterém se příběh odehrává

Učebnice str. 26, 27, 28, 29
Pracovní sešit str. 15, 16
Písanka str. 17, 18, 19
Český jazyk
Počítáme do 30
Rozklad čísel do 30
Kombinatorika – parkety
Rovnicové situace – zvířátka dědy Lesoně
Orientace v číselných strukturách
Výstaviště, cyklotrasy
Pojem rozdíl

Pracovní sešit str. 20 - 25
Matematika
Opakování gramatiky There is/ There are
3. lekce - mluvíme o hračkách: kite, watch, camera, computer game, robot, lorry, alien
Myšlenková mapa – toys
Jednotné a množné číslo – rozlišování u podstatných jmen – 1 doll/ 2 dolls atp.
Gramatika: this, these – This is a… These are…
Pexeso: Toys – práce ve dvojicích, používání gramatické struktury This is a… These are…

Učebnice str. 18, 19
Pracovní sešit str. 14/9, 18, 19
Anglický jazyk
Naše vlast – Česká republika – hlavní město, státní hymna, památky, vlajka, státní znak, města a řeky v ČR
Podzim – příroda, živočichové

Učebnice str. 8, 9
Pracovní sešit str. 8, 9, 10
Prvouka
Z pondělí na středu:
M – prac. sešit str. 20
Z úterý na čtvrtek:
AJ – prac. sešit str. 19/4
PRV – prac. sešit str. 8
Ze středy na pátek
ČJ – prac. sešit str. 17

Domácí projekt z prvouky do 26. 10.: Můj domov – vytvořit plánek okolí svého domova, vyznačit na plánku tato místa: domov, důležité budovy (pokud v okolí jsou), nebezpečná místa, zajímavá místa, parky, zeleň.
Domácí úkoly
Akce a informace

Rozvrh hodin

2. třída
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
Po ČJ M ČJ HV TV oběd 12:55
Út M+native speaker CLIL AJ+native speaker CLIL ČJ PRV oběd 12:05
St ČJ M AJ ČJ oběd 12:05
Čt ČJ M PRV AJ + native speaker CLIL TV oběd 12:30
ČJ ČSP VV ČJ oběd 12:05

Aktuality