2. třída


Týdenní plán 12.4. - 16.4.2021

Vážení rodiče,
opět vkládám přehled učiva na další týden.
:) Prezenční výuka nám začíná v pondělí 12.4. :)
Musíme se však pravidelně testovat. Vždy v pondělí a ve čtvrtek. ZŠ bude každodenně otevřená od 7.30 do 17.00 h. V pondělí a ve čtvrtek je nutné, dostavit se nejpozději do 8. h ranní. V 8 hodin se začneme testovat. Společné samo-testování bude probíhat ve třídě. V případě, že bude mít někdo z žáků ze společného testování obavu, máte možnost účasti u testu svého dítě v jídelně :)
Bude-li někdo pozitivní v pondělí: odchází domů a prezenční výuka pokračuje. Bude-li však někdo pozitivní ve čtvrtek: přechází celá třída na distanční výuku a to až do výsledků PCR testu u konkrétního - pozitivního dítěte. Vyjde-li opět pozitivně, třída je v karanténě. Je-li negativní, přechází se zpět k prezenční výuce.
Žák, který prokazatelně prodělal Covid 19 se 90 dnů nemusí testovat. Nutné je doložit potvrzení od lékaře.

VŠEM PŘEJI PEVNÉ ZDRAVÍ A ŽÁDÁM VÁS, SPÍŠE DĚTI UKLIDNĚTE. SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME.

Moc se na všechny těším!!!

Dáša S.

Co budeme probírat?
MATEMATIKA: opakování násobilky 2 a 4. Seznámení s násobilkou 5 a 10.
ČESKÝ JAZYK: opakování slovních druhů/slovesa. Co jsou spojky a souvětí.
PRVOUKA: téma – KRAJINA NA JAŘE
DÚ z PRV na 29.4. PROJEKT: „KRAJINA NA JAŘE“
DÚ z po 12.4. na st 14.4./MATEMATIKA: UČ str. 59/cv. 6. Vypracuj do sešitu M.
DÚ ze st 14.4. na pá 16.4./ČESKÝ JAZYK: UČ str. 91/cv.6. Vypracuj do sešitu ČJ.

Podrobnější rozpis je uveden níže:
• Český jazyk:
-Čtení s porozuměním z učebnice, knihy i čítanky
-Opakování již probraných gramatických jevů
-Opakování slovních druhů a básně „Slovní druhy“
-Opakujeme slovesa
-Učíme se spojky a souvětí
-Učebnice str. 91,92,93. Pracovní sešit str. 20,21,22 Písanka 2 str. 18 :)

• Matematika:
-Opakování násobilky 2, 4
-Logické slovní úlohy
-seznámení s násobilkou 5 a 10
-Učebnice str.: 59,60. Pracovní sešit 2 str.: 27,28 :)

• Anglický jazyk:
-Dle komunikace s paní učitelkou R. Zimovou :)

• Prvouka:
-Téma: „Krajina na jaře“
Učebnice str. 50,51. Pracovní sešit str. 32

• VV: kreslení a malování-jaro :)

• ČSP: vyrábění dekorací :)

• Tělesná výchova: překonávání přírodních překážek :)

DOMÁCÍ ÚKOLY
DÚ z PRV na 29.4. PROJEKT: „KRAJINA NA JAŘE“
DÚ z po 12.4. na st 14.4./MATEMATIKA: UČ str. 59/cv. 6. Vypracuj do sešitu M.
DÚ ze st 14.4. na pá 16.4./ČESKÝ JAZYK: UČ str. 91/cv.6. Vypracuj do sešitu ČJ.

Rozvrh hodin

2. třída
Dáša S.
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
Po M ČJ PRV TV AJ
Radka
Út ČJ AJ
Radka + NS
ČSP-CLIL
DS + NS
VV
St M ČJ ČJ HV
Dáša B.
TV hala
Čt M ČJ ČJ PRV-CLIL
DS+NS
M ČJ AJ
Radka
ČJ

Aktuality