1. třída Kulíšci


TÝDENNÍ PLÁN

Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Prvouka
Domácí úkoly:
Akce a informace:
1.9.2022 Divadelní představení od 10:00 hod.
Pokud půjde Vaše dítě před obědem domů, nezapomeňte to prosím nahlásit v jídelně na 606 541 712 a třídnímu učiteli.
1. třída
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
PoČJMČJPrvTV halaoběd od 12:55
ÚtČJMAJ Native speaker+RadkaVV + Native
speaker-CLIL
oběd
StČJMČJHVoběd
ČtČJMAJ Native speaker+RadkaČSP+Native speaker-CLILTVoběd od 12:30
ČJČJPrvČJoběd

Aktuality