1. třída

My jsme ježci, ježečci,

z Říčan, z Nema, prvňáčci.

Každé ráno těšíme se

až spolu zas sejdeme se.

Učíme se číst, psát, počítat,

bude prima všechno znát! 😊🦔


TÝDENNÍ PLÁN 18.1. - 22.1.2021

Procvičování čtení slov a krátkých vět s písmeny, které již známe
Procvičování všech písmen, všech tvarů
Psaní tiskacím písmem podle diktátu
Obrázkové čtení
Vyvození nové hlásky a písmene D, d
Čtení předložkových vazeb – s předložkou do, na
Nácvik psacího písma – M, I, A, O, n, N, d
Mluvený projev – technika dýchání a výslovnost
Pravopis – velká písmena na počátku věty a ve vlastních jménech
Vyvození nové hlásky a písmene K,k
Čtení předložkových vazeb s předložkou k, ke, do, u
Didaktická hra Co to píšu? – rozlišování písmen
Čtení s porozuměním

Slabikář str. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Písanka 1.díl str. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Český jazyk
Počítání do 14
Plány staveb
Krokování, přepisování do matematických příkladů
Zapisování počtu
Autobus
Číselní neposedové
Rozklad čísel
Nové prostředí – hadi
Počítání hadů

Matematika 2.díl str. 8, 9, 10, 11, 12, 13
Matematika
6.lekce – opakování slovíček My face – eyes, mouth, ears, nose, hair, teeth, face
Slovíčka: monster, girl, boy
Opakování osoby He/She
Gramatika – I’ve got… Have you got…? Yes, I have. No, I haven’t.
Písnička Head, shoulders, kneed, toes

Učebnice str. 41, 42, 43, 44
Prac. sešit str. 41, 42, 43, 44
Anglický jazyk
Jak vynálezy lidem mění život, vybavení domácnosti nyní a v minulosti
Zima – příroda v zimě, zimní aktivity, oblékání v zimě
Prvouka
Z pondělí 18.1. na středu 20.1.:
M – pracovní list
Ze středy 20.1. na pátek 22.1.:
ČJ - písanka str.
Domácí úkoly
Vzhledem k tomu, že jsou 3.-5.třída na distanční výuce, výuka AJ probíhá podle rozvrhu online výuky. Na obědy tedy chodíme: PO 12:00, ÚT 12:30, ST 12:00, ČT 12:00, PÁ 12:00.

18.1. uzavření klasifikace za 1.pololetí – Prosím o dodání všech omluvných sdělení.
28.1. Předání pololetního vysvědčení.
29.1. Pololetní prázdniny.
Akce a informace
1. třída
Nicole B
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
Po ČJ M ČJ HV TV oběd
Út AJ
Nicole + NS
M ČJ Prv
Nicole + NS
oběd
St ČJ M ČJ Prv TV hala oběd
Čt ČJ M AJ
Nicole + NS
ČJ oběd
ČJ ČJ VV ČSP oběd

Aktuality