1. třída Veverky


TÝDENNÍ PLÁN 4.-8.9. 2023

Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Prvouka
Domácí úkoly: ---------------------------
1. třída
1
8.30-9.15
2
9.25-10.10
3
10.25-11.10
4
11.20-12.05
5
12.15-13.00
6
13.10-13.55
PoČJMPrvČJTVoběd
ÚtČJČJAJ Native speakerM+ Native
speaker-CLIL
oběd
StČJMHVČJoběd
ČtČJMAJ Native speakerČSP + Native speaker-CLILVVoběd 12:30
ČJPrvČJ

ČSP
TVoběd

Aktuality