1. třída

Milí rodiče,

zasílám důležité informace k vánoční besídce ve středu  18.12. od 17:00 v evangelickém kostele v Uhříněvsi - adresa: Husovo náměstí 40, Uhříněves (Blízko nádraží, kde je velké parkoviště. Dá se parkovat i v ulici před kostelem).

Sraz v kostele bude již v 16:00 hodin a proběhne zkouška. Prosím, dejte dětem bílé oblečení, budou andělé. Moc děkuji J

Také Vás žádám o pomoc s dopravou dětí do kostela, neboť vznikla obava, že se všichni nevejdeme do autobusu č. 364, který odjíždí ze zastávky Pacov v 15:15 hodin.

Kdo si tedy může vyzvednout dítě dříve, učiňte tak, prosím: do 14:30 hodin a předem mi to oznamte, ať vím, které z dětí pojede s družinou autobusem, a které si dopravíte samy.

Při zkoušce Vám doporučuji odejít někam na kávu, abyste nepřišli o zážitek a překvapení z koncertu J

Škola bere i našeho "Dobrého anděla", andělskou kasičku, do které můžete přispět na dobrou věc.

 

Vánoční posezení a rozloučení před Vánoci se bude konat v pátek 20. 12. u nás ve třídě místo vyučování, děti tedy nebudou potřebovat tašku ani učení. Žádám však: o přinesení cukroví, budeme mlsat J. Domluvili jsme se, že děti již ve čtvrtek či nejpozději v pátek přinesou 12 malých dárečků: vyrobených či koupených. Zabalí je a na každý dají jmenovku. Tak budou obdarováni všichni ze třídy stejně J.

 

Krásné adventní dny a moc děkuji za vstřícnost  J


 Co nás čeká před Vánoci:

18.12. Vánoční koncert v kostele v Uhříněvsi od 17 hodin.

20.12. Vánoční posezení jen v rámci třídy pro žáky-rozloučení před Vánoci a loutkové divadlo: vánoční pohádka „ O vánoční proměně“. Hraji já a děti z naší třídy pro MŠ i celou školu J.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 16.12. - 20.12.2019

Český jazyk: -Opakování písmena a hlásky T.
-Čtení ze slabikáře
-Slabiky ta, tá, te,té, to, tó, tu, tů, ty, tý.
-Procvičování spoje tiskacího a psacího písmena ,přepis slabik,upevnění pojmu obsah a forma slova.
-Didaktické hry: Na ztracenou hlásku, kdo hledá, najde apod.
-Cvičení artikulace: důraz na intonaci otázky: Této, této, copak je to?
-Opakování všech osvojených písmen, slabik před Vánoci.
-Slabikář str.: 18, 19, 20,21
-Psaní v písance:
-Psaní malého a velkého písmena T, t + slabiky a slova.
-Písanka str.: 11, 13, 14, 15.
Matematika -Slovní úlohy na zápis správného příkladu.
-Znázorněné sčítání a odčítání-opakování.
-Test: „Co už umím“
-Opakování před Vánoci:
-Rozklady čísel, trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh, sčítání, odčítání do 7, porovnávání čísel, slovní úlohy, číselná osa, práce s mincemi.
-Učebnice str.: 55, 56, 57.
-Po novém roce postupně začneme 2. díl :)
Anglický jazyk Dle emailové komunikace s paní učitelkou Radkou Zimovou :)
Domácí úkoly Domácí úkoly
Z pondělí 16.12. na středu 18.12.
Matematika
Učebnice str. 56/cv.2
Z úterý 17.12. na čtvrtek 19.12.
Český jazyk
Písanka str. 13 celá :)
Prvouka Vánoce a vánoční zvyky nejen v České republice
-Povídání o tradicích u nás a také jaké jsou zvyky ve světě.
-Nové téma: Třídíme odpad
-Povídání o tom co můžeme udělat pro to, abychom nezatěžovali přírodu.
-Učebnice str.: 42,43 :)
Člověk a svět práce -Vyrábíme vánoční přání :)
Výtvarná výchova -Vánoční strom, střihání, malba, lepení, zdobení :)
Hudební výchova -Rozezpívání, zpěv a poslech vánočních koled :)
Tělesná výchova -rušná část: změna pohybu na domluvený signál, průpravná část: dětská jóga, hlavní část: opičí dráha, soutěže družstev, pohybová hra: „Na vánoční strom“, uvolnění a relaxace :)
1. třída
22 hod
Dáša S.
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
Po ČJ M Prv ČJ AJ
Radka
oběd
Út ČJ M VV/CLIL ČSP oběd ŠD/CLIL
St ČJ M Prv ČJ TV hala oběd
Čt ČJ ČJ AJ
Radka/CLIL
HV
DášaB.
oběd
ČJ M TV ČJ oběd

Aktuality