1. třída

My jsme ježci, ježečci,

z Říčan, z Nema, prvňáčci.

Každé ráno těšíme se

až spolu zas sejdeme se.

Učíme se číst, psát, počítat,

bude prima všechno znát! 😊🦔


TÝDENNÍ PLÁN 12.4. - 16.4.2021

Čtení slov a vět s písmenem G
Vyhledávání slov v textu, podtrhávání, vysvětlení neznámých slov
Mezipředmětové vztahy: Prvouka – ekologie – vyvození pojmu
Tvoření vět ze slov
Vyvození nové hlásky a písmene F, f
Přepis slov psacím písmem do sešitu
Didaktická hra:
Psaní K, g, G, E, f, F

Písanka 3.díl str. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Slabikář str. 80, 81, 82, 83
Český jazyk
Dřívková geometrie – manipulujeme s dřívky, opakujeme pravidla pro práci s dřívky
Početní operace do 20
Didaktická hra: matematický král
Součtové trojúhelníky s podmínkou – opakování
Součet tří čísel – opakování
Slovní úlohy – věk, pořadí
Osová souměrnost
Parkety
Krokování

Matematika str. 42, 43, 44
Matematika
Opakování lekcí 5, 6, 7, 8 – slovní zásoba
Opakování gramatiky HAVE GOT, HAS GOT
Píšeme některá anglická slova
Anglický slovosled – skládání věty

Učebnice str. 62, 63
Prac. sešit str. 58/9, 60/2, 62, 63
Anglický jazyk
Opakujeme jarní květiny, mláďata hospodářských zvířat, dny v týdnu, měsíce
Hry na zopakování probraného učiva

Prvouka str. 52/3, 53
Prvouka
Z pondělí 12.4. na středu 14.4.:
M – prac. list spojovačka čísel 0-20
Ze středy 14.4. na pátek 16.4.:
ČJ – prac. list čtení Ř
Domácí úkoly
Od 12.4. se vracíme k prezenční výuce ve škole. Děti se budou 2x týdně testovat na Covid-19, a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování probíhá ve třídě, případně s rodičem v jídelně. Příchod do školy v dnech testování je do 8 hodin. Akce a informace
1. třída
Nicole B
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
Po ČJ M ČJ HV TV oběd
Út AJ
Nicole + NS
M ČJ Prv
Nicole + NS
oběd
St ČJ M ČJ Prv TV hala oběd
Čt ČJ M AJ
Nicole + NS
ČJ oběd
ČJ ČJ VV ČSP oběd

Aktuality