Školská rada

 
Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel byli dne 24.8.2015 dle  § 167 a § 168 zvoleni členové :
za zřizovatele:Pavla Betkowská
za rodiče:MuDr. Michaela Bartáková
za pedagogy:Mgr. Dagmar Bartoňková
 
Funkční období členů rady je 3 roky.