Vítejte v Mateřské škole NEMO v Říčanech

Co našim dětem nabízíme?

 • pracují u nás kvalifikované učitelky mateřské školy s dlouholetou praxí a historií MŠ NEMO od roku 2006
 • máme nízký počet dětí ve třídách, proto se jim můžeme věnovat individuálně
 • nabízíme bohatý program v rámci školného: angličtinu Wattsenglish, rozvoj mateřského jazyka, keramiku, výtvarné činnosti, zpěv při klavíru, tanec, dramatiku, cvičení v tenisové hale, matematické představy, etickou výchovu
 • poskytujeme kvalitní přípravu na školu tzv. program NEMO školička
 • nabízíme pestré odpolední kroužky: vaření, tenis s trenérem, atletika, výtvarný kroužek, základy robotiky-Ozoboti, anglický klub English club
 • poskytujeme slevu  20% pro sourozence
 • děti mají výběr možností spánku po obědě, nebo klidové činnosti ve třídě
 • poskytujeme celodenní kvalitní stravování podle zásad zdravé výživy
 • přijímáme děti od 2 let
 • zajišťujeme každodenní pobyt dětí venku na  zahrádce nebo v okolí školky (stateček se zvířátky, hřiště Pacov, cyklostezka, louky)
 • náš vzdělávací program navazuje na ZŠ NEMO s rozšířenou výukou angličtiny
 • pořádáme školky v přírodě, výlety, plavání, lyžování, bruslení in line, divadla
 • zapojujeme se do mezinárodních projektů E-Twinning, Little Edison, Erasmus +, polytechnické vzdělávání-pokusy, objevy, řemeslné dílny, ICT vzdělávání
 • zajišťujeme logopedickou péči zdarma 
 • jsme vybaveni ICT technikou a interaktivní dotykovou obrazovkou
 • zajišťujeme bilingvní česko-anglické vzdělávání ve třídě Frogs s rodilými mluvčími
 • děti u nás mohou skládat Cambridgeské zkoušky YLE
 • v MŠ Nemo je možné plnit povinnou předškolní docházku podle Školského zákona, jsme zapsáni v rejstříku škol.


Provoz MŠ je od 7:00 do 17:00 

Ceník

Kontaktujte nás


„V naší mateřské škole jsme ve spolupráci s Muzeem Říčany zavedli metodu tvořivé hry. Tato metoda umožňuje dětem používat opravdové nástroje, tvořit z přírodních materiálů a uplatňovat vlastní nápady. Neděláme práci za děti, klademe důraz na proces tvoření, nikoli na výsledek, a umožňujeme dětem si se svými výrobky libovolně hrát.“

Vznik a ověření metody tvořivé hry byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci projektu Oborový mentoring.