Přijímání dětí a ceník

Školní rok 2023/2024

Důležité termíny:

Den otevřených dveří se koná: 5.11.2022 pokud nebudou platit  protiepidemická opatření. i

Naší školu a školku můžete navštívit kdykoliv po domluvě s ředitelkou školy Lenkou Sosnovcovou na tel: 777 727 334

Podle vyhlášky č.197/2016 Sb. § 3a vyhlašuje ředitelka školy zápis do ZŠ Nemo.

Termín zápisu do ZŠ NEMO : středa 12.4. 20223 (Individuálně na základě domluveného času s ředitelkou na tel.: 777 727 334) 

Náhradní termín zápisu do ZŠ NEMO : 19.4.2023   (Individuálně na základě domluvené schůzky s ředitelkou)

Počet volných míst : 13

Kritéria pro přijetí:


  • Podání přihlášky do ZŠ Nemo (předem e-mailem na info@nemoricany.cz, nebo osobně při domluvené schůzce)
  • Ověření totožnosti zákonného zástupce
  • Ověření totožnosti dítěte dle rodného listu
  • Dovršení 6 let do zahájení školního roku dle ustanovení Školského zákona, případně splnění všech zákonných podmínek pro předčasný nástup do základní školy.
  • Klademe důraz na sdílení alternativního přístupu k výuce v ZŠ Nemo (hodnotová výchova, přívětivé školní klima, dodržování pravidel, metody a formy výuky).
  • Docházka do MŠ Nemo je výhodou, protože svým programem navazuje na výuku v ZŠ NEMO.

S sebou k zápisu přineste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • u dětí s odkladem školní docházky Rozhodnutí o odkladu školní docházky
V případě velkého počtu uchazečů o ZŠ NEMO rozhodne o jejich přijetí losování za účasti Rady školské právnické osoby. Losování provede předseda Rady ŠPO.

Stravování

Dovoz obědů ze ZŠ Bezručova, možnost dopoledních a odpoledních svačin.
Stravné činí 130 Kč na den a je v něm zahrnuta dopolední (25 Kč)a odpolední (20 Kč) svačina, oběd (85 Kč), pitný režim. Ve škole je možné objednat jen oběd nebo odejít před obědem. 

Školné

Při podpisu smlouvy o vzdělávání v ZŠ NEMO rodiče složí zálohu na školné ve výši 30 000 Kč.

Školné za jeden školní rok činí 110 000 Kč, při podpisu smlouvy je splatná částka 30 000 Kč do 5 dnů od podpisu smlouvy, dále ve dvou splátkách a až k 15.8. 25  000 Kč, 15.1. 55  000 Kč za nastávající a aktuální školní rok. Školné zahrnuje náklady na výuku s rozšířenou výukou angličtiny, lekce s rodilým mluvčím a družinou. Kroužky, výlety, kurzy a školy v přírodě se platí zvlášť.

Žáci platí 1 x ročně příspěvek 1 000 Kč na výtvarné potřeby a další výukové pomůcky (sešity a některé učebnice).
Poskytujeme slevu 20% na školné pro sourozence v MŠ i ZŠ NEMO.

Platby navíc:

Kroužky od externích lektorů, pokud o kroužky budou mít zájem.
Kurz plavání
Kurz bruslení
Kurz lyžování
Škola v přírodě 
Příměstské tábory a další akce nad rámec výuky