Přijímání žáků a ceník

Školní rok 2024/2025

Důležité termíny:

Naší školu a školku můžete navštívit kdykoliv po domluvě s ředitelkou školy Lenkou Sosnovcovou na tel: 777 727 334

Podle vyhlášky č.197/2016 Sb. § 3a vyhlašuje ředitelka školy zápis do ZŠ Nemo.

Termín zápisu do ZŠ NEMO : středa 10.4. 2024 (Individuálně na základě domluveného času s ředitelkou na tel.: 777 727 334) 

Náhradní termín zápisu do ZŠ NEMO : 17.4.2024   (Individuálně na základě domluvené schůzky s ředitelkou)

Počet volných míst : 12


Kritéria pro přijetí:

 • Podání přihlášky do ZŠ Nemo (předem e-mailem na info@nemoricany.cz, nebo osobně při domluvené schůzce)
 • Ověření totožnosti zákonného zástupce
 • Ověření totožnosti dítěte dle rodného listu
 • Dovršení 6 let do zahájení školního roku dle ustanovení Školského zákona, případně splnění všech zákonných podmínek pro předčasný nástup do základní školy.
 • Přítomnost dítěte u zápisu.
 • Orientační posouzení školní zralosti (bodově hodnoceno, lze získat max. 12 bodů)
 • sourozenec v MŠ nebo ZŠ NEMO (bodově hodnoceno, max. 2 body)
 • Dlouhodobé projevení zájmu o ZŠ NEMO-docházka do MŠ Nemo nebo účast v programu Nemo školička-max. 2 body).
 • Celkově lze získat 16 bodů

S sebou k zápisu přineste:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • u dětí s odkladem školní docházky Rozhodnutí o odkladu školní docházky
V případě velkého počtu uchazečů o ZŠ NEMO rozhodne o jejich přijetí losování za účasti Rady školské právnické osoby. Losování provede předseda Rady ŠPO.

Stravování

Dovoz obědů ze ZŠ Bezručova, možnost dopoledních a odpoledních svačin.
Stravné činí 140 Kč na den a je v něm zahrnuta dopolední (28 Kč)a odpolední (22 Kč) svačina, oběd (90 Kč), pitný režim. Ve škole je možné objednat jen oběd nebo odejít před obědem.  Cena stravného se může změnit dle dodavatele.

Školné

Při podpisu smlouvy o vzdělávání v ZŠ NEMO rodiče složí zálohu na školné ve výši 40 000 Kč.

Školné za jeden školní rok činí 140 000 Kč, při podpisu smlouvy je splatná částka 40 000 Kč do 5 dnů od podpisu smlouvy, dále ve dvou splátkách a až k 15.6. 50  000 Kč, 15.1. 50  000 Kč za nastávající a aktuální školní rok. Školné zahrnuje náklady na výuku s rozšířenou výukou angličtiny, lekce s rodilým mluvčím a družinou. Kroužky, výlety, kurzy a školy v přírodě se platí zvlášť. Při nárazovém hlídání po 17 hodině bude účtován poplatek 300Kč za každou započatou hodinu. Nutno oznámit předem vedení školy.

Žáci platí 1 x ročně příspěvek 1 000 Kč na výtvarné potřeby a další výukové pomůcky (sešity a některé učebnice).
Poskytujeme slevu 20% na školné pro sourozence v MŠ i ZŠ NEMO.

Platby navíc:

Kroužky 
sportovní kurzy (plavání, bruslení, lyžování)
Škola v přírodě 
Příměstské tábory, další akce, divadla a výlety nad rámec výuky