Přijímání dětí a ceník

Školní rok 2021/2022

Formulář žádosti o přijetí naleznete v dokumentech.

Důležité termíny:

Den otevřených dveří se koná z důvodu protiepidemických opatření individuálně (rodiče+dítě+ředitelka) za dodržení stávajících protiepidemických nařízení (respirátory, rozestupy, dezinfekce rukou). V případě zájmu o prohlídku školy a bližší informace  volejte ředitelku školy po 13:00 hodině 

na tel: 777 727 334

Podle vyhlášky č.197/2016 Sb. § 3a vyhlašuje ředitelka školy zápis do ZŠ Nemo.

Termín  zápisu do ZŠ NEMO: středa 27.4. 2021 (Individuálně na základě domluveného času s ředitelkou na tel.: 777 727 334, za dodržení protiepidemických opatření (rodiče+dítě+ředitelka).

Náhradní termín zápisu do ZŠ NEMO: dle domluvy  (Individuálně na základě domluvené schůzky s ředitelkou, za dodržení protiepidemických opatření.)

Počet volných míst: 12-13

Kritéria pro přijetí:


  • Podání přihlášky do ZŠ Nemo (předem e-mailem na info@nemoricany.cz, nebo osobně při domluvené schůzce)
  • Ověření totožnosti zákonného zástupce
  • Ověření totožnosti dítěte dle rodného listu
  • Dovršení 6 let do zahájení školního roku dle ustanovení Školského zákona, případně splnění všech zákonných podmínek pro předčasný nástup do základní školy.
  • Vstupním pohovor s rodiči a dítětem, kdy klademe důraz na sdílení alternativního přístupu k výuce v ZŠ Nemo (hodnotová výchova, přívětivé školní klima, dodržování pravidel, metody a formy výuky).
  • Účast na akcích MŠ a ZŠ NEMO (docházka do MŠ Nemo, Nemo školička, Klub Nemáček, oslavy, dílničky-jen pokud to dovolila protiepidemická opatření)

S sebou k zápisu přineste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • u dětí s odkladem školní docházky Rozhodnutí o odkladu školní docházky
V případě velkého počtu uchazečů o ZŠ NEMO rozhodne o jejich přijetí losování za účasti Rady školské právnické osoby. Losování provede předseda Rady ŠPO.

Stravování

Dovoz obědů ze ZŠ Bezručova, možnost dopoledních a odpoledních svačin.
Stravné činí 105 Kč na den a je v něm zahrnuta dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim. Ve škole je možno objednat jen oběd nebo odcházet před obědem. Školní jídelna-výdejna zajišťuje i různé diety (bezlepkovou, alergie na potraviny).

Školné

Dítě bude přijato na základě podpisu smlouvy o vzdělávání v ZŠ NEMO a složením zálohy na školné ve výši 10.000 Kč, která je v případě nenastoupení dítěte do ZŠ NEMO nevratná.

Školné za jeden školní rok činí 100.000 Kč, při podpisu smlouvy je splatná částka 10.000 Kč, dále ve dvou splátkách a to k 15.8. 45.000 Kč a k 15.1. 45.000 Kč pro nastávající a aktuální školní rok. Školné zahrnuje náklady na výuku s rozšířenou výukou angličtiny, lekce s rodilým mluvčím a  družinu. Kroužky, výlety, kurzy a školy v přírodě se platí zvlášť.

Žáci platí 1 x ročně příspěvek 1.000 Kč na výtvarné potřeby a další výukové pomůcky (sešity a některé učebnice).
Poskytujeme slevu 20% na školné pro sourozence v MŠ i ZŠ NEMO.

Platby navíc cca do 4.000 Kč za akci:

Kroužky od externích lektorů, pokud o kroužky bude zájem.
Kurz plavání
Kurz bruslení
Kurz lyžování
Škola v přírodě 
Příměstské tábory a další akce nad rámec výuky