3. třída

Týdenní plán 

18.10.-22.10.
Český jazyk
-Čtení s porozuměním z učebnice i čítanky
-Hry: Nejchytřejší liška/na správný pravopis
-Vypravování
-Přímá řeč, osnova
-Učebnice str.: 28,29,30
-Pracovní sešit str.:18,19,20
Písanka str.9
DOMÁCÍ ÚKOL ze STŘ 20.10. na PÁ 22.10.: uč. str. 31/cv.19. Napiš věty ve správném pořadí a doplň i/ý do sešitu na ČJ.
Matematika
-Opakování učiva
-Součet, rozdíl dvojciferných čísel
-Co už umím: opakování probrané násobilky
-Procvičujeme násobilku 7
-Seznamujeme se s násobilkou 8
-Učebnice str.: 15,16. Pracovní sešit str.14.
DOMÁCÍ ÚKOL ze PO 18.10. na STŘ 20.10. Pracovní list na násobilku 7.
Anglický jazyk
Týdenní plán zasílá e-mailem paní učitelka Radka Zimová
Prvouka
Téma: Živá příroda (Byliny, Houby)
-Uč. str.: 15,16
-Pracovní sešit str.: 13
DÚ:

VIZ PODROBNÝ ROZPIS
Milí rodiče,
v MATEMATICE stále procvičujeme sčítání a násobilku. K domácímu procvičování doporučuji využít „Umíme to“. Zapomenutá hesla vám opět poskytne pan vychovatel Michal S. Koncem týdne začneme s násobilkou 8. V ČESKÉM JAZYCE dokončíme vypravování a přímou řeč. Stále je důležité, aby žáci každý den alespoň 15 minut HLASITĚ četli.
Ve středu 13.10. jsme absolvovali poznávací vycházku po Říčanech. Navštívili jsme MĚSTKÝ ÚŘAD, INFORMAČNÍ CENTRUM, POŠTU, KNIHOVNU PRO DOSPĚLÉ (zde jsme měli azyl pro matematickou hru s tajenkou) a ZŘÍCENINU ŘÍČANSKÉHO HRADU. V emailu zašlu pár fotografií pro radost.
V pondělí 18.10. připomínám testování žáků. Přijďte včas :)
Co nás čeká v tomto týdnu?
M: sčítání a odčítání dvojciferných čísel, procvičování násobilky 7. Seznámení s násobilkou 8.
ČJ: vypravování, přímá řeč
Ve středu 20.10.: oslavíme DEN STROMŮ. Žáci z naší třídy zahrají dětem z MŠ a ostatním spolužákům loutkové divadlo „Příběh z kouzelného lesa“. Klavírní doprovod: paní uč. A. Šumberová. Zpěv žáci 1. a 3. třídy :)

Všem přeji příjemný víkend a pevné zdraví :)
Dáša S.

Aktuality

Datum Aktualita
Oslava DNE STROMŮ: hrajeme loutkové divadlo pro děti z MŠ a ostatní spolužáky.
3. třída
Dáša B.
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
Po ČJ M PRV ČJ TV oběd 13:15
Út ČJ M Vv ČSP AJ
Radka + NS
oběd 12:55
St ČJ M ČJ Hv AJ
Radka
oběd 12:55
Čt ČJ M PRV ČJ AJ
Radka + NS
oběd 12:55
ČJ ČJ AJ
Radka
TV oběd 12:30

Aktuality