3. třída

Týdenní plán 

27.6. - 30.6.
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Prvouka

Aktuality

1.9.2022 Divadelní představení od 10:00 hod.
Pokud půjde Vaše dítě před obědem domů, nezapomeňte to prosím nahlásit v jídelně na 606 541 712 a třídnímu učiteli.
Aktualita
3. třída
Dáša B.
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
PoČJČJMAJTV halaoběd 13:15
ÚtČJMAJ native speakerČJPrvoběd 12:55
StMČJAJČJHVoběd 12:55
ČtČJMAJ native speakerPrvTVoběd 13:15!
ČJČJVVČSPoběd 12:30

Aktuality