3. třída

Týdenní plán 13.-18.12. 2020


Milí Datlíci! 
Vítám vás ve třetí třídě. 
Šťastný let!

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po M.
Předčítání z knihy "Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my"
Ve středu souhrnný test.
Procvičování na PC - Umimeto - prosím, ujistěte se, že děti mají zapsané nebo si pamatují své heslo
Matematika
Geometrie - vzájemná poloha přímek, průsečík- nutné rýsovací potřeby: pravítko nebo trojúhelník, mikrotužka nebo ořezaná tužka č.3, kružítko
Písemné odčítání.
Test - slovní úloha s využitím násobení/dělení a písemného sčítání
Anglický jazyk
Týdenní plán zasílá e-mailem paní učitelka Radka Zimová
Prvouka
Osobnostní a sociální výchova - hry na soudržnost, posilování přátelských vztahů, vnímání základních lidských hodnot, práv a povinností, prevence šikany a dalších sociálně patologických jevů, rizikové situace (odmítnutí nevhodného návrhu kamaráda), jak se vyznat ve svých pocitech a jak je vhodně vyjadřovat, způsoby řešení konfliktů apod.
Adventní čas - průběžné seznamování s tradicemi předvánoční doby
Domácí úkoly jsou zadávány vždy z pondělí na středu a ze středy na pátek.
V pátek je možno prezentovat přečtené knihy zapsané ve čtenářském deníku.
Do Vánoc budeme pracovat i ve škole v prostředí Umimeto, ať využijeme i tuto možnost procvičování učiva. Prosím, pokud jste se zatím nepřihlásili, učiňte tak a napište dětem přihlašovací údaje do ŽK. Děkuji.
Po dobu platnosti mimořádných hygienických opatření MŠMT bude do odvolání
HV - vyučována formou poslechových činností, hry na rytmické nástroje apod.
TV - vyučována formou pobytu v přírodě (teplé oblečení nutné!!!!)
Akce a informace
18. nebo 22.12. vánoční "besídka" - předání dárků ve třídě, vánoční zvyky, vycházka za účelem obdarování lesní zvěře (prosím, dejte dětem např. mrkev, jablko, semínka nebo oříšky, které do lesa odneseme). Pokud můžete obětovat pár kousků vánočního cukroví nebo jiné drobné občerstvení na besídku, budeme rádi, ale stačí jen velmi, velmi málo pro zpestření běžné svačiny. Děkuji.
1.-(18.12.) 22.12. otevírání adventního kalendáře

od 23.12. Vánoční prázdniny

Aktuality

Datum Aktualita
3. třída
Dáša B.
1
8.30-9.15
2
9.20-10.05
3
10.30-11.15
4
11.20-12.05
5
12.10-12.55
6
13.00-13.45
Po ČJ M Prv ČJ TV hala
Dáša S.
oběd
Út ČJ M ČJ HV AJ
Radka + NS
oběd
St ČJ M ČJ TV
Dáša S.
AJ
Radka
oběd
Čt ČJ M Prv ČJ AJ
Radka + NS
oběd
ČJ VV ČSP AJ
Radka
oběd

Aktuality