Delfínci

Pedagogové: Pavla Betkowská, Štěpánka Fialová, Mgr. Lenka Sosnovcová, Miloslava Skalická

Počet dětí: 10

Věková skupina:4-5-6 leté

Podmínky třídy: Třída se nachází v prvním patře vpravo. Zde se jsou dva pokoje propojené shrnovacími dveřmi. V první místnosti jsou pod okny umístěny stolečky pro stravování dětí u svačiny, výtvarné činnosti, pracovní činnosti a grafomotorická cvičení. Na oběd děti chodí do spodní třídy. Z této místnosti je i vchod do umývárny a wc.

V první místnosti je linoleum, ve druhé koberec. Hračky jsou umístěny v dosahu dětí tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy a dětmi. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku.

Na stěně se nachází dvě magnetické nástěnky, které využíváme k práci s dětmi vztahující se k tématu- integrovanému bloku.

V této třídě děti po obědě nespí, pouze relaxují na polštářcích při četbě pohádky. Pak si mohou volně hrát.

Třída je vybavena dostatkem didaktických pomůcek vhodných pro starší děti. Ve třídě pečujeme o květiny.

Práce dětí, tematické celky, básničky a písničky průběžně umísťujeme na nástěnky v šatně.

Organizace dne ve třídě DELFÍNCI: Časy jsou pouze orientační. Paní učitelky si je mohou přizpůsobovat podle momentální situace a potřeby. Po svačině je možno odejít ven a plnit tak vzdělávací program v přírodě. Po společné dohodě je možno i svačit v přírodě.

7:00-8:45 příchod dětí

Děti si necháme hrát podle jejich přání, případně jim činnost nabídneme. Paní učitelky mají připraveny i nabídku výtvarných a pracovních činností, které pak dokončujeme během celého týdne. Proto je důležité, aby děti přišly do MŠ včas, aby si stačily ráno pohrát!

8:45-9:00 TV chvilka

Protažení celého těla, pohybové hry a tanečky při hudbě

9:00-9:15 ranní kruh

Povídáme si s dětmi o týdenním tématu, jejich zážitcích, co budeme dnes dělat, opakujeme básničky a písničky. Učíme se dny v týdnu, měsíce v roce a roční období. Procvičujeme základní matematické operace-počítání,více-méně.

9:15-9:45 hygiena, svačina

Delfínci svačí ve své třídě. Provozní pracovnice připravuje rozmanité zdravé svačinky. Děti si mohou přidat nebo vybrat velikost svačinky. Mají dostatek ovoce a zeleniny během celého dne. Pití si mohou přidat podle potřeby během celého dne.

9:45-10:15 činnosti (zaměstnání) podle týdenních témat.

V pondělí se zaměřujeme na práci s keramickou hmotou, v úterý po obědě na přípravu dětí do školy, ve středu sportujeme v tenisové hale, ve čtvrtek hrajeme divadla i pro veřejnost. Ve čtvrtek a pátek budou chvilky s angličtinou Wattsenglish. V ostatních dnech hrajeme didaktické hry na dané téma, zpíváme, tancujeme, recitujeme, cvičíme paměť, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku, předmatematické představy, vztah k literatuře a mateřskému jazyku.

U předškoláků a starších dětí je cílená předškolní příprava na vstup do ZŠ.

10:15-10:30 hygiena, oblékání, odchod ven

Starší děti pomáhají mladším kamarádům.

10:30-11:45 pobyt venku

Ven chodíme do okolí MŠ. Zejména na louku u cyklostezky, kterou máme od města pronajatou. Hrajeme zde pohybové a závodivé hry s dětmi (honičky, Honzo vstávej, Cukr, káva, Na jelena, Na auta atd. Při hezkém počasí si nosíme deku pro relaxaci. Na vycházkách se učíme pozorovat a poznávat přírodu. Máme dostatek encyklopedií a lupy pro pozorování drobných živočichů a rostlin. Zakládáme si herbáře z rostlin v okolí MŠ. Využíváme i nedaleké hřiště v Pacově s dostatkem herních prvků a pískovištěm, využíváme i malou zahrádku u MŠ, kde je velké pískoviště a průlezky.

Po dobu letních měsíců se chodíme koupat do bazénů Waterair v blízkosti školky.

11:45-12:00 hygiena, převlékání, příprava na oběd.

Děti se snažíme vést k samostatnosti. Pomáháme jim s oblékáním a svlékáním, ale vyžadujeme jejich aktivní účast. Předškoláci by měli zvládnout se samostatně obléknout a zavázat si tkaničky.

12:00-12:15 opakovací chvilka

S dětmi si povídáme o tom, co jsme dělali dopoledne, opakujeme si básničky a písničky. Hádáme různé věci a činnosti.

12:15- 12:45 oběd

Na oběd chodíme do spodní třídy Želviček. Oběd nám přiváží z jídelny ZŠ Bezručova. Strava splňuje náročné požadavky KHS.

Kdo je po obědě, může si jít prohlížet knížky ke stolečku, nebo dokončit svojí výtvarnou práci.

12: 45- 13:00 příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě,

Čištění zoubků, děti, které nespí odchod do horní třídy.

13:00-14:30 relaxační pobyt

V pondělí a ve středu v tenisové hale probíhá zájmový kroužek „tenis s trenérem“.

Ve třídě si děti vezmou polštářky a poslouchají pohádku. Metodou řízeného čtení dávají pozor na obsah, který doplňují společně s učitelkou. Učí se tak soustředit a pochopit smysl textu. Po pohádce si děti hrají podle libosti, ale tak, aby nerušily ostatní kamarády ve třídách. Nabízíme zejména korálkové mozaiky, Kaplu, kuličkovou dráhu, výtvarné a pracovní činnosti.

14:30-15:00 odchod dětí před svačinou, odpolední svačina

Děti jdou na svačinu do spodní třídy. Ve třídě Delfínků probíhají odpolední zájmové činnosti.

15:00-17:00 volné hry dětí, zájmové kroužky

V pondělí vaření s Klárou, v úterý tanečky s Lenkou, ve středu logopedie. Dokončování výtvarných a pracovních činností, hry na přání dětí, didaktické hry. V případě hezkého počasí pobyt venku na zahrádce.

Aktuality