Základní informace

Kdy přicházet?

Nejvhodnější je do 9,00 hod. Pro Vaše dítě je nejlepší, když si před řízenými aktivitami může volně pohrát, tj. od 7,00 – 9,00 hod.

Co na sebe?

 • Pohodlné oblečení do třídy (tepláky,zástěrka,šatičky,vše s kapsou na kapesník)
 • V sáčku mít náhradní oblečení i spodní prádlo. Na sportování v tenisové hale mít tepláky a pevnou obuv!.
 • V sáčku  papírové kapesníky.
 • Na spaní pyžamo. V případě počůrávání plenku a igelit pod prostěradlo.
 • Bryndáček, pokud má dítě problémy s jídlem.
 • Vhodné oblečení na ven (šusťákové kalhoty, dle počasí pláštěnka, holínky)
 • Nedávejte dětem řetízky, aby se nezranily.
 • Pamatujte, že ve třídě je více dětí, proto jim i učitelkám usnadněte oblékání nenáročným oblečením.
 • Všechny věci označte jménem!

Odchody?

Vždy s osobou uvedenou v přihlášce. Při změně je třeba písemné oznámení od zákonných zástupců. Je nepřípustné, aby chodilo dítě samo do třídy. Rodič je vždy povinen jej předat osobně učitelce!

Jak s obědem?

 • Cena dopolední stravy (svačina + oběd) je 80 Kč, celodenní stravy (svačina+oběd+svačina) je 95 Kč. Obědy se objednávají na celý měsíc dopředu. Obědy vaří ve školní kuchyni ZŠ Říčany, Bezručova 94., jsou čerstvě uvařené a dovážené v termoportech, které splňují přísné hygienické normy.
 • Při nemoci: Oběd odhlaste do 8 hod. na tel: 606 541 712, obědy budou odečteny v dalším měsíci.

Nemoc dítěte?

 • Nepřítomnost omlouvejte co nejdříve. Při nemoci delší 10 pracovních dnů  převedeme poplatek za docházku do dalšího měsíce, na základě potvrzení od lékaře a písemné žádosti rodičů. Slevu lze uplatnit 1 x za pololetí. Sleva se nevztahuje na sourozence s 50% slevou školného.
 • Při měsíční či delší nepřítomnosti je nutné uhradit provozní poplatek ve výši polovičního kurzovného, jinak je místo postoupeno dalšímu zájemci. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc, vždy na základě písemného oznámení. Po tuto dobu má MŠ NEMO nárok na školné- viz. "Smlouva".
 • Do NEMA nedávejte nastydlé děti, aby neohrožovaly i zdraví ostatních- nemoc je nutno řádně vyležet!

Platby

Poplatky za pravidelnou docházku uhraďte vždy do 2. dne od přihlášení a předložte doklad o zaplacení. Možno platit převodem na účet MŠ NEMO nebo v hotovosti.  Přihláška nabývá platnosti při složení 100% školného, které je v případě nenastoupení dítěte nevratné. Pokud chcete docházku předčasně ukončit a není pro to oběktivní důvod (nezralost dítěte, rozhodnutí lékaře), je toto nutno oznámit písemně ředitelce 1 měsíc předem. Po tuto dobu má MŠ NEMO nárok na provozní poplatek ve výši poloviny kurzovného. Při nárazové docházce, nebo vyzvednutím dítěte mimo provozní dobu účtujeme 150 Kč za každou započatou hodinu.

Kroužky

 • Kroužky hrazené navíc: tenis s trenérem, jóga, flétna, kytara, vaření, Tajemství přírody v pokusech, atletika, Ozoboti a jiné