Vzdělávací program

 • MOTTO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

                                "VYPLOUVÁME ZA POZNÁNÍM"

Školní vzdělávací program je umístěn v šatně MŠ. Na vyžádání ho ředitelka může zaslat rodičům.

Po celý tento školní rok budme spolupracovat s Malou technickou univerzitou. Při pravidelných setkáních, které vedou zkušení ing. si děti vyzkouší, jaké to je být projektantem, geodetem, stavitelem, energetikem i ekologem. 

O tomto jedinečném projektu se dočtete více na www.mtuni.cz

ZÁŘÍ – POZNÁVÁME ŠKOLKU A KAMARÁDY

(cesta do školky, cesta ke kamarádům, cesta do okolí školky, cesta domů

 • Společně si vytváříme pravidla.
 • Divadlo na začátku školního roku.
 • Třídní schůzka od 16,00 hod. na začátku školního roku.
 • Zahájení výuky angličtiny s rodilým mluvčím
 • Začátek kroužků

 • ŘÍJEN-POZNÁVÁME POKLADY SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

(ovoce a zelenina, les a stromy-plody-listy, zvířata v lese, počasí-barvy)

 • Výlet za pokladem skřítka Podzimníčka.

LISTOPAD- POZNÁVÁME PLANETY

(den a noc, planeta země, kalendář, vesmír)

 •  projektový den Svatý Martin od 17 hodin
 • testování školní zralosti

PROSINEC- DĚLÁME RADOST DRUHÝM

(Mikuláš, vánoční zvyky a tradice, besídka, Vánoce)

 • Mikuláš ve školce.
 • Vánoční divadlo.
 • Besídka pro rodiče.
 • Vánoční jarmark

LEDEN- POZNÁVÁME STOPY ZVÍŘAT

(příroda v zimě, volně žijící zvířata, ptáci, mapy)

 • Návštěva divadla
 • Návštěva knihovny

ÚNOR- POZNÁVÁME RŮZNÉ ZEMĚ A LIDI

(pohádky-karneval, kdo kde bydlí, kde žijeme, kde žijí ostatní) 

 • karneval
 • kurz lyžování

BŘEZEN-POZNÁVÁME, CO JE ZDRAVÉ

(první jarní rostlinky, pokusy d rostlinami a semínky, potraviny, tělesné a duševní zdraví)

 • kurz plavání
 • vynášení Morany
 • hledání Velikonočního zajíčka

DUBEN- POZNÁVÁME, JAK A PROČ SE PROBOUZÍ JARO

(svátky jara, příroda na jaře, zvířata a mláďata)

 • čarodějnice

KVĚTEN-POZNÁVÁME, JAK CO FUNGUJE

(proč kvetou stromy a květiny, svátek matek-rodina, povolání-řemesla, doprava)

 • Den matek
 • zápisy do MŠ

ČERVEN- POZNÁVÁME VĚCI KOLEM NÁS

(Den dětí, zvířata v ZOO, vlastnosti-materiály-funkce, těšíme se na prázdniny)

 • výlety 
 • oslava Dne dětí
 • pasování budoucích školáků