Přihláška do MŠ

Zápis do MŠ Nemo pro školní rok 2017/18 se uskuteční v období od 2.5. - 16.5.2017 dle dohody s ředitelkou na telefonu 777 727 334.

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Nemo:

1. Podání přihlášky do MŠ Nemo

2. Věk dítěte (přednost mají věkově starší děti) - MŠ zajišťuje povinnou školní docházku dle novely Školského zákona, č. 178/2016 Sb.

3. Dosažení věku minimálně 2 roky k datu nástupu do MŠ.

4. Psychická a fyzická vyspělost dítěte - tak, aby zvládalo odloučení od rodičů.

5. Sourozenec v MŠ nebo ZŠ Nemo.

6. Celodenní docházka do MŠ.

7. Vstupní pohovor se zákonnými zástupci - spolupracující rodina (účast na akcích MŠ Nemo).

V případě rovnosti výsledků dojde k losování za přítomnosti členů Školské rady.

Počet volných míst pro školní rok 2017/18: 22

Přihláška ke stažení