Přihláška do MŠ

Zápis do MŠ Nemo probíhá průběžně, pokud je volné místo.

Pro školní rok 2024/25 se uskuteční  během měsíce května. Pro informace o volných místech kontaktujte ředitelku na telefonu 777 727 334. Upozorňujeme na to, že místa se mohou naplnit již během školního roku a to z důvodu nástupu sourozenců, proto kontaktujte prosím vždy ředitelku předem.

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Nemo:

1. Podání přihlášky do MŠ Nemo-během května.

2. Věk dítěte (přednost mají starší děti) - MŠ zajišťuje povinnou školní docházku dle novely Školského zákona, č. 178/2016 Sb.

3. Dosažení věku minimálně 2 roky k datu nástupu do MŠ.

4. Psychická a fyzická vyspělost dítěte - tak, aby zvládalo odloučení od rodičů.

5. Sourozenec v MŠ nebo ZŠ Nemo.

6. Celodenní docházka do MŠ.

7. Účast na akcích MŠ Nemo je výhodou (Nemo školička).

V případě rovnosti výsledků dojde k losování za přítomnosti členů Školské rady.

Počet volných míst pro školní rok 2024/25: 10