Žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

11. 5. 2020

NA ZÁKLADĚ ZÁPISU DO ZŠ NEMO BYLI PŘIJATI ŽÁCI S REGISTRAČNÍMI ČÍSLY:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Do ZŠ NEMO je možno se ještě dodatečně přihlásit u ředitelky na tel: 777 727 334.
V Říčanech dne 12.5.2020 Mgr. Lenka Sosnovcová

Aktuality