Prohlášení ředitelky školy - opatření proti šíření coronaviru

7. 3. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně provozu MŠ a ZŠ NEMO, tak my jsme se rozhodli, že 9.3. bude MŠ i ZŠ NEMO otevřena. Myslíme si, že máme zmapováno, kdo byl v zahraničí. Ráno budete všichni vyplňovat čestné prohlášení, že jste s dítětem nenavštívili zónu zasaženou Coronavirem. Ty oblasti určuje Ministerstvo zahraničních věcí. Od 7.3. se povinná karanténa vztahuje i na celou Itálii.
Vy, co jste se z Itálie vrátili dříve (tj.před 7.3.), tak nejprve kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje a žádejte od nich povolení, že Vaše dítě může jít do kolektivu MŠ a ZŠ. Na čestné prohlášení nám pak napíšete, že jste toto konzultovali a my si to následně ověříme. Takto prosím postupujte i při návratu z jakékoliv jiné země!
Vše činíme pro ochranu ostatních, abychom se všichni neocitli v karanténě.
Ranní filtr -podpisy čestného prohlášení proběhnou 9.3. ráno v jídelně ZŠ, v MŠ dole v šatně. Ostatní dny u třídních učitelů.
Berte prosím na vědomí, že situace se může dále vyvíjet v souvislosti s opatřeními vlády ČR a my se budeme snažit co nejvíce ochránit vaše děti, potažmo prarodiče a osoby se sníženou imunitou.
Dětem v karanténě budou třídní učitelé pravidelně zasílat úkoly a následně je kontrolovat.
Děkuji za pochopení,
s pozdravem Lenka Sosnovcová, ředitelka.
V případě potřeby mne můžete kdykoliv kontaktovat na tel: 777 727 334

Aktuality