Opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19

7. 3. 2020

Jaká opatření činí škola? Škola je vybavena antibakteriálními mýdly. Děti byly a opět budou poučeny o správném mytí rukou a o zásadách hygieny. V případě projevů respiračního onemocnění i u dítěte které nepobývalo v zasažené oblasti, budou neprodleně kontaktováni rodiče, aby si dítě co nejdříve převzali do domácího ošetřování. Děkujeme za spolupráci.

Aktuality