Děti a digitální vzdělávání

3. 4. 2019

Anglický jazyk

V příštím týdnu se budeme věnovatstupňování přídavných jmen (2. stupeň) a tvoření vět stěmito přídavnými jmény. Budeme pracovat na stránkách 66-67 vPupil´s Book a na stránkách 66-67 v Activity Book. Probíranougramatiku si procvičíme a vysvětlíme z Oxford Grammar for School2.

HW : za domácí úkol mají děti cvičení 8 na straně 67 v Activity Book. Tento úkol je na úterý 23.4.Aktuality