Otázky a odpovědi

Proč vybrat právě tuto školu ?

  • Naše škola je rodinného typu,proto je zde maximálně 10 žáků ve třídě. Dětem i rodičům se tak můžeme věnovat individuálně . Dítě, které je ve výuce napřed umíme konstruktivně zaměstnat. Dítěti, které potřebuje více opakování  můžeme pomoci.

Jak mohu své dítě přihlásit ?

  • Standardně při zápisu , během školního roku  pak pokud nebude naplněna kapacita tříd.

Jaké vzdělání škola nabízí ?

  • První stupeň ZŠ s rozšířenou výukou anglického jazyka od první třídy  a s přípravou na osmiletá gymnázia.

Jakým způsobem škola realizuje výuku angličtiny ?

  • Od první třídy  2x týdně dopoledne + během výuky při integraci ostatních předmětů a angličtiny s rodilým mluvčím ( systém CLILL) + 2x týdně odpoledne s lektorkou Wattsenglish a rodilým mluvčím.

Jaké zájmové aktivity škola nabízí ?

  • V odpoledních hodinách tenis s trenérem (ZŠ se nachází v tenisovém areálu), angličtina- konverzace s rodilým mluvčím, angličtina Wattsenglish,atletika. Škola je schopná zajistit i další kroužky podle zájmů dětí (vaření, keramika,výtvarná dílna).